Tekken Poland

|| Ostatnie artykuły:
|| Aktywne tematy na 4um:
|| Turnieje:

Home » Tekken 5 » Juggle - Tekken 5
Juggle na tej stronie zostały opracowane przez redaktorów oraz użytkowników forum, którzy wyrazili zgodę na ich publikację. Jeśli znasz kilka fajnych akcji, których nie ma w tym dziale, i chcesz się podzielić nimi z innymi graczami, wyślij meila do jednego z administratorów.

Oto link do legendy.

Craig Marduk

1. d+1+2_d/f+1,1_2,1,2,f,F+1+2
2. d/f+3,d/f+1,d/f+3,d/f+1, f,F+1+2_1,f+2,1


Marshall Law

1. CH b+1,2,1_WS+2_qcf+1,2,1,2 ,u/f+1 ,b+2,3,4 ,b,f,b,f 3
2. CH b+1,2,1_WS+2_qcf+1,2,1,2 2,2,N,2,2
3. CH b+1,2,1_WS+2_qcf+1,2,1,2 u/f+1 ,f,f+2,1,3
4. WS+2, 1,2,3,1,ff+2,1,3
5. QCF+1,2,1,2,4,u+3, b~f+1
6. WS+2, 4,3,4,DSS 3+4
7. f+1+2~D,WS+4,DSS 2,2,BT 2,2
8. U/F+4,3,1,2,3,1,2,3, [ściana],qcf+1,2,1,2
9. CH f+1+2,iWS+4,b+2,3,4,DSS 3
10.d/f+2,4,u+3,f,f+2,1,3
11.b+1,2,1,4,f+4,(3),4,DSS 3
12.FCD 3,WS+4,DSS 2,2,BT 2,2
13.u/f+4,qcf+1,2,d+1,3
14.CH BT 2,d/f+1,4,3,DSS 3
15.b+2,3,d+4,WS+4,2,2,1,2
16.WS+2,4,3,4,DSSf+1
17.b+1+2,2,u/f+4,[ściana],4,4,3,4
18.U/F+3,4,1,1,1,1,f,f+2,1,3
19.CH WS+3,DSS 3,[ściana],2,2,BT 2,2
20.CH b+1,2,1,4,u+3,1,(1),2,f+2<1+2
21.u/f+4,4,(3),4,DSS f+2,f,f+2,1,3
22.g/p+4,3 1,2,3 1,2,3 (ściana) 1,2,2,p+2
23.g/p+4,3 2,2 (tyłem) 2,2


Hwoarang

1. b+3,f+4,1,f/d+3+4
2. d+4,4,2,4,2,3,4,3
3. d+4,4,1,2,3,1,f/d+3+4
4. u+3+4,b/d+4~f,1,f/d+3+4
5. 4,4,4,3,b/d+4~f,1,(f/d+3+4_d+4,4)
6. CH f+3+4,f,f,b/d+4~f,1,f/d+3+4
7. b+3,3~4,1,2,(4,3_3,4)
8. b+3,3~4,1,f+4


King

1. u/f+4, f+2,2,1,1,hcf+1
2. CH b/d+3,4,3+4,2
3. FC d/f+2, f+3, 1, 1, GS
4. CH b+1, b+1, 1, 1, GS
5. u/f+4, f+2,2, 1, 1, 1, iWS


Raven

1. ff+3,1,ff+3,1,ff+3,d/f+4,4
2. WS 1,ff+3,1,1,ff+3,2,4
3. d/b+4,d+3,d/f+4,4
4. qcf+3+4,d/b+4,uf+3
5. D/F+2,b+2,f+4,3
6. DF+2_qcf+4,f+2,1,1,ff+3,(2,4_b+4,b+4)
7. CH df+4,ff+3,ff+3,1,ff+3,(2,4_b+4,b+4)
8. WS1,1,ff+3,1,ff+3,1,f+2


Asuka Kazama

1. d/f+2, d/f+1, u/f+3, 1,2,3
2. d/f+2, b+2,1+2, 1+4, f+2
3. d/f+2, b+2,1+2, 1,1,4
4. f+2, 1+4, 1,2,3
5. +2, d/f+1, b+2,1+2, 1+4,(2),d+4
6. +2, b+2,1+2, 1+4, f+2
7. S+3, b+2,1,3, f+2
8. f+1+2, 3+4


Feng Wei

1. SS+4,d/f+1,d/f+1,b/d+1+2,2
2. qcf+3,d/f+1,d/f+1,f+3,2
3. f,f+4_u/f+4,d/f+1,d/f+1,f+2,(1),2
4. u/f+4,d/f+1.d/f+1,d/b+2,d/b+3
5. u/f+4,f+2,1,d/f+1,f+2,(1),2
6. d/f+3,2,d/f+1,d/b+1+2,2
7. u/f+4,f+2,1,d/f+1,d/b+1+2,2,d/b+3
8. u/f+4 ,d/f+1 ,d/f+1 ,d/f+1,1,1,f+1+2
9. qcf+3,d/f+1,d/f+1,d/f+1,1,1,f+1+2
10.f,F+4,3,d/f+1,d/f+1,1,f+1+2
11.WS+2,d/f+1,d/f+1,d/f+1,f+1+2
12.(b+3+4 _f+3+4),4,d/f+1,d/f+1,d/f+1,1,f+1+2
13.SSR,u/f+3,d/f+1,d/f+1,d/f+1,b+1+2
14.u/f+3,f+2,1,2
15.f+4,3,b+1+2
16.SS+4,WS+3,b+1+2
17.CH b,f,1,f,f,3 qcf+1 (b+1+2 na wstającego)
18.d/f+3, 1, 1, 1, 1, 1, b+1+2
19.f,f+1+2(parry-stun)f,f+3,N,4,d/f+1,d/f+1,1,f+1+2
20.KNP 4,d/f+1,d/f+1,d/f+1,1+2
21.SS+4,qcf+3+4
22.KNP 2,SS+2,[ściana],BT 1+2
23.qcf+3,1,d/f+1,1,1,b+1+2
24.CH 1,1,d/f+1,f+2,1,d/b+1+2,2,FC+3
25.CH d/f+2,f,f+4,1,1,1,1,f+4
26.u/f+4,f+2,1,1,f+2,(1),2
27.CH b,f+1,f,f+4,3
28.qcf+3,f+2,1, 1, 1, qcf+2
29.CH f+2,SS+1+2,d/f+1,b+1+2
30.SS+4,d/f+1,b+4,b+1+2
31.qcf+3,1,3,1,2,2~b,[ściana],BT 1+2
32.d/b+4,cc,b+4,d/b+3
33.CH WS+1,2,1,qcf+3,d/f+1,d/f+1,f+4,3,d/b+3
34.u/f+4,f+2,1,1,1,1,f+1+2
35.(parry)f,f+1+2,iWS+2,[ściana],1,f+2,1,2
36.CH d/b+1,f,f+4<3,d/f+1,f,f+4,3,[ściana],f+2,1,2
37.qcf+3,d/f+1,d/f+1,d/f+1,1,1,d+4
38.qcf+3,d/f+1,d/f+1,d/f+1,1,f+1+2
39.SSL+4,d/f+1,d/f+1,d/f+1,f+2,(1),2
40.SSL+4,d/f+1,d/f+1,d/f+1,1,d+4
41.SSL+4,d/f+1,d/f+1,1,d/b+1+2,2


Christie Monteiro

1. b+3,3~2~3f+4
2. u/f+3,3~f+1~b+3,3,f,3


Nina Williams

1. d+3,2_d/b+3+4,1,2,f+4,3+4,4
2. d+3,2_d/b+3+4,d/f+1,2,d/f+1,2,u/f+1,d+3+4
3. d+3,2_d/b+3+4,1,2,f+4,3+4,4
4. d+3,2_d/b+3+4,d/f+1,2,d/f+1,2,u/f+1,d+3+4


Steve Fox

1. d/f+2,d/f+2,2,f+2,1~b,1,(1),2
2. d/f+2,2,1~b,2
3. f+3,1,2,1~b,1,1,(1),2
4. d/f+2,f+2,1,f+2,1,f+2,1
5. d/f+2,1,2,f+2,1~b,1,(1),2
6. (CH 1+2,2_CH ff+2), 1,1,f+2,1,2~b,1,(1),2
7.d/f+2,d/f+1,2,1~b,1,1,(1),2
8.d/f+2,f+2,1,f+2,1~b,b+2


Kazuya Mishima

1. Ewgf, Ewgf ,b+2,4,1
2. Ewgf, b,b+2, d/f+44
3. CH b+2,4,1 f,d~df~f+4, b+2,4,1
4. CH b+2,4,1 f,N,d,d/f+4,1
5. Ewgf ,f,N,d,d/f+3
6. WS+1,2 ,ewgf ,1 ,ewgf
7. Ewgf ,1,b+3,1, f`d/f ,WS+4,4
8. f,f+2 ,tgf
9. Ewgf,1,ewgf,1,ewgf
10.d/f+1,4 ,1,1,1,1,1,ewgf
11.f+1+2 ,f`d/f WS+4 ,1 ,ewgf
12.CH b+4 ,1,1,d/f+1,2
13. ewgf, ewgf, 1, 1, 1, 1, ewgf
14. ewgf, ewgf, 1, 1, 1, CD+4,1
15. ewgf, d/f+1, 4, 1, 1, 1, ewgf


Jin Kazama

1. d+3+4_u/f+4,1,2,d/b+2,2,3
2. d+3+4_u/f+4,b,f+2,1,1,d/b+2,2,3
3. d+3+4_u/f+4,d/f+1,4,d/b+2,2,3
4. uf+4_CD+1_d+3+4,bf+2,1,bf+2,1>2
5. CD+1,EWHF,db+2,2,3


Ling Xiaoyu

1. AOP,u/f<3,ws+2,2,2,2,2,4
2. AOP,u/f<3,ws+2,2,2,2~1,ff+1+2~1+2
3. AOP,1+2,1~d~2,2,2~1,~ff+1+2~1+2
4. AOP,3+4,1~d~2,~2~1,ff+1+2~1+2
5. u/b+3+4,b+3~2~2~2,4
6. ss+3,b+3,2,1~2,ff+1+2~1+2
7. BT+4,1~d~2,2,1~2,ff+1+2~1+2
8. Ws+2,2,2,2,2,2,4
9. Ws+2,2,2,1~2,ff+1+2~1+2
10. BT,f+3+4~3+4,2,2,2,2,2,4
11. BT,f+3+4~3+4,2,2,ff+1+2~1+2


Lee Chaolan

1. u/f+4, d/f+1, b+1,1~f, 1,2~f, 1,2~f, 3,4
2. u/f+4, 1,2~f, 1,2~f, 1,2~f, 3,4
3. u/f+4, 1,2~f, 1,2~f, 1,2~f, 1,2~f,[wall] 4,3,4
4. d,db+4, u/f,N+4, 1,2~f, 1,2~f, 3,4


Julia Chan

1. df+2,1,f+3~1,df+4,2,b,f+1
2. df+2,1,f+3~1,ff+1,ff+1,ff+1,ff+1,ff+1


Paul Phoneix

1. u/f+3,1,2,d+1+2
2. u/f+4,1,2,d+1+2,qcb+3,2,1
3. u/f+4,d+4:2:1+2
4. u/f+4,b+3,qcb+3,2,1
5. qcf+1,u/f+4,b+3,qcb+3,2,1
6. u/f+4,b+3,d+4:2:1+2
7. qcf+1,b+3,d+4:2:1+2


Jack-5

1. df+2,f+2,f+2,f+2,f+1+2,2
2. ff+2,UF,4,f+2,f+1+2,2


Bryan Fury

1. b+1, f+1, f+1, 3, 1, 2, 1, [wall], 1, 2, 1, d/f+3
2. d/f+3 , u/f+3, d+3, 2, 1, 4
3. d/f+3 , u/f+3, f+1, 3, 1, 2, 1
4. b+1, f+1, f+1, t+212
5. b+1,f+3,d+3,2,d+3,2
6. fb+2,f+1+2,1,1,1,d+3,2
7. fb+2,f+1+2,d+3,2,d+3,2
8. df+3,uf+3,iWS3,db+2,1,ff+2


Bruce Irvin

1. b,f+4,b+3,2,b+4,3,4
2. d/f+1,2,b+3,2,b+4,3,4


Devil Jin

1. ewgf ,ewgf ,ewgf
2. ewgf ,ewgf ,1 ,ewgf
3. ewgf, b+4 ,f~ewgf
4. ewgf ,ewgf ,b,f+2,1,2
5. CH b+4 ,b,f+2,1,2 ,f+2,4
6. f,N,d,d/f+4 ,1+4,2 ,f,f+2
7. d+3+4 ,1 ,f,f+3,2,4
8. ewgf ,f,f+3,1 ~b,f+2,1,1
9. CH b,f+2 ,ewgf ,tgf
10. ewgf, 1, 1, b,f+2,1>2


Baek Doo San

1. uf+4, 3+4, 1,2,3~f, 1,2,3~f, 1+2,4
2. uf+4, 1,2,3~f, 1,2,3~f, 1,2,3~f, 1+2,4
3. b+4, 1,2,3~f, 1,2,3~f, 1+2,4
4. u/f+4, 3+4, 3+4, 1,2,3~f, 1+2, 4


Ganryu

1. WS 2, 2, 2, 1, 2, 1, N, 2, 1, f+1+2
2. ff+1+2, d/f+1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, f+1+2
3. d/b+2, 2, 1, 2, 1, N, 2, 1, f+1+2
4. d/f+2+3, FC 1, 1, 1, 2, 1


Heihachi Mishima

1. ewgf, ewgf, 1, f+1,b+2,1
2. CH f,N,d,D/F+4,4,4,1, 1, qcf+2
3. CH f,N,d,d/f+4, ewgf, ewgf
4. d/f+1,2, 1, 1, 1, 1, ewgf
5. ewgf, d/f+1, tgf
6. CH b+2, f,N,d,D/F+4,4,4,1, f+1,b+2
7. d+3+4,2, SSL, d/f+1, f,N,d,D/F+4,4,1, ewgf
8. f,f+3, f,N,d,D/F+4,4,N+4, ewgf
9. CH 4, d/f+1+2
10.ewgf, ewgf, d/f+1,1, ewgf
11.CH ewgf, d/f+1, ewgf, b,f+2,2