Komenda - jest to kombinacja przycisków, którą trzeba użyć, aby udał się żądany cios.

Postawa/Pozycja - postawa to jest to w jakiej postawie znajdujemy się względem przeciwnika, czyli z przodu niego, z lewej strony itp. Pozycję można nazwać "styl" walki w którym aktualnie postać walczy np. pozycja smoka.

Nazwa - jest to oryginalna nazwa danego ciosu lub rzutu.

Obrażenia - są to punkty życia obniżone tym ciosem. W vs mode każda postać może mieć 140 pkt, a w walce z CPU 120 pkt.

Ucieczka - tylko dla tabeli z rzutami. pokazuje kombinacje, którą należy wcisnąć aby uwolnić się z rzutu lub multi rzutu.

Zasięg - jest to wysokość trafienia tzn. czy cios trafia na niskiej (low), średniej (middle) lub wysokiej (high) wysokości. Są także ciosy nieblokowane, które oznacz się "!".

KOMENDY
1 lewa ręka 2 prawa ręka
3 lewa noga 4 prawa noga
5 tag - zmiana postaci any obojętnie jaki przycisk, prócz tag
f naciśnij przód F trzymać przód
d naciśnij dół D trzymać dół
b naciśnij tył B tzrymać tył
u naciśnij góra U trzymać górę
d/f naciśnij prawo-dolny ukos D/F trzymaj prawo-dolny ukos
d/b naciśnij lewo-dolny ukos D/B trzymaj lewo-dolny ukos
u/f naciśnij prawo-górny ukos U/F trzymaj prawo-górny ukos
u/b naciśnij lewo-górny ukos U/B trzymaj lewo-górny ukos
qcf ćwierć obrotu w przód qcb ćwierć obrotu w tył
hcf pół obrotu w przód hcb pół obrotu w tył
NOTATKI
FC pełne kucnięcie WS podczas wstawania
N pad w pozycji neutralnej WR podczas biegu
SS wykrok gdziekolwiek SSL swykrok w lewo
SSR wykrok w prawo [  ] dodatkowa komenda
, podążać za ~ zaraz po
+ w tym samym czasie (naraz) (  _  ) lub
< opóźnienie = następny w kolejce (najczęściej przy multi rzutach)
° naciśnij i trzymaj przycisk : idealne zgranie w czasie
B! powoduje bound F! powoduje zniszczenie podłoża
POZYCJE LEŻĄCE
PLD pozycja martwego twarz do góry i nogi od przeciwnika
KND znokałtowany (ogłuszony) ftwarz do góry i nogi do przeciwnika
SLD upadek twarz do dołu i nogi od przeciwnika
FCD pozycja na brzuchu ftwarz do dołu i nogi do przeciwnika
W RUCHU
BT tyłem do przeciwnika
OB obraca przeciwnika plecami do siebie
OS obraca przeciwnika bokiem do siebie
OSB obraca przeciwnika bokiem do ciebie kiedy zablokujesz
JG wystawia na juggla
BN odbicie przeciwnika na juggla
RC powróć do kucnięcia po ciosie
RCj modyfikator pada, trzeba trzymać D podczas RC
CH wymaga countera
DS podwójne ogłuszanie
FS upadek w tył po ogłuszeniu
LS ogłuszony po rzucie
GS ogłuszony po uderzenu w brzuch
KS uklęknie po ogłuszeniu
HS skuli się po ogłuszeniu
TS zachwieje się po ogłuszeniu
CS miażdżące ogłuszenie
CFS miażdżące ogłuszenie z upadkiem
CF crumple fall
BS niski chwiejny blok
SH miażdżący upadek
GB przełamanie bloku (zazwyczaj jedna lub dwie ęce podniosą się)
GC blok kucając, przeciwnik wstanie kucając z blokiem
# zobacz wyjaśnienia
c modyfikacja CH (eg. JGc to wystawienie na juggla lub counter)
co modyfikacja kucającego przeciwnika (eg. KSco)
cco modyfikacja przeciwnika CH kucając (eg. FScco)
ZASIĘG
l uderzenia niskie (blok d/b)
m uderzenia srednie(blok b)
h uderzenia wysokie (blok b lub kucnij)
L uderzenie niskiei przewróci przeciwnika (blok d/b)
M uderzenie średnie i przewróci przeciwnika (blok b)
H uderzenie wysokie i przewróci przeciwnika (blok b lub kucnij)
Sm specjalne uderzenie średnie (blok d/b lub b)
! nieblokowany cios
<!> nieblokowany cios, ale można kucnąć
[!] nieblokowany cios przewracający przeciwnika
" pokazuje moment w którym można zablokować
TŁUMACZENIA EXTRA COMBO
cc odwołane kucnięcie naciśnij u lub f,f podczas kucania
cd biegnąc kucając f,N,d,d/f (usually)
iWS zaraz podczas wstawania d,d/b,N_d,d/f,N (usually)
wgf powiew bożej pięści f,N,d,d/f+2
ewgf elektryczny powiew bożej pięści f,N,d~d/f+2
tgf uderzenie bożej pięści f,N,d,d/f+1
big wielkie combo działa tylko u wielkich postaci
(  ) cios nietrafi wymagane do następnego ciosu
POZYCJE POSTACI
BDS bad stomach Dr. Bosconovitch
FB fall back Dr. Bosconovitch
EFB electric fall back Dr. Bosconovitch
EFF electric fall fake Dr. Bosconovitch
HSP handstand position Eddy Gordo
RLX relaxed position Eddy Gordo
AOP art of phoenix Ling Xiaoyu - Lei Wulong
RDS rain dance stance Ling Xiaoyu
LFF left foot forward Hwoarang
RFF right foot forward Hwoarang
LFS left flamingo stance Hwoarang
RFS right flamingo stance Hwoarang
VTS vale tudo stance Craig Marduk
DSS dragon sign stance Marshall Law
DFS dragon fake step Marshall Law
HMS hit man stance Lee Chaolan - Violet
HBS hunting bear stance Kuma - Panda
CRA art of crane Lei Wulong
SNA art of snake Lei Wulong
TGR art of tiger Lei Wulong
DGN art of dragon Lei Wulong
PAN art of panther Lei Wulong
DRU drunken master Lei Wulong
INS indian sit Yoshimitsu
FLE flea stance Yoshimitsu
MED meditation Yoshimitsu
DCK ducking Steve Fox
SWY sway Steve Fox
LWV left weave Steve Fox
RWV right weave Steve Fox
FLK flicker Steve Fox