Tekken Poland

|| Ostatnie artykuły:
|| Aktywne tematy na 4um:
|| Turnieje:

Home » Tekken Others » Legenda
Wyjaśnienie znaczenia sposobu zapisywania combosów, juggli itp. w Tekkenie.

  • Przyciski

1 - lewa ręka (kwadrat)
2 - prawa ręka (trójkąt)
3 - lewa noga (krzyżyk)
4 - prawa noga (kółko)

  • Kierunki

f - naciśnij przód (częsty synonim: p)
b - naciśnij tył (częsty synonim: t)
d - naciśnij dół (częsty synonim: d)
u - naciśnij góra (częsty synonim: g)
f/d - naciśnij skos przód / dół (częsty synonim: fd)
f/u - naciśnij skos przód / góra (częsty synonim: fu)
b/d - naciśnij skos tył / dół (częsty synonim: bd)
b/u - naciśnij skos tył / góra (częsty synonim: bu)
qcf - ćwierć obrotu w przód (d, d/f, f)
qcb - ćwierć obrotu w tył (d, d/b, b)
hcf - pół obrotu w przód (b, b/d, d, f/d, f)
hcb - pół obrotu w tył (f, f/d, d, b/d, b)
F - przytrzymaj przód
B - przytrzymaj tył
D - przytrzymaj dół
U - przytrzymaj góra (skosy analogicznie, np. F/D)

  • Pozycje

FC - pełne kucnięcie (kucasz i trzymasz dół)
WS - podczas wstawania
iWs - natychmiast podczas wstawania
N - pozycja neutralna (nie naciskasz żadnego kierunku)
WR - podczas biegu
SS - side step (SSL - w lewo, SSR - w prawo)

  • Operatory

+ - w tym samym czasie (np. 1+2 - dwie ręce równocześnie)
~ - zaraz po (np. 1~2)
_ - lub (np. 1_2)
< - opóźnienie (np. 1<2)
° - przytrzymać przycisk
: - just frame, idealne zgranie w czasie

  • Inne

( ) - cios nietrafi, który jest wymagany do dalszego comba (np. 1,(2),1)
CH - cios na counter hit
cc - crouch cancel - odwołanie kucnięcia
cd - crouch dash - najczęściej f,n,d/f lub qcf
B! - cios powoduje bound
F! - cios powoduje pęknięcie podłoża

wgf - f,n,d,d/f+2 (tylko Mishimowie i Armor King)
ewgf - f,n,d~d/f+2 (tylko Mishimowie)
tgf - f,n,d,d/f+1
HS - f,n,d,df+4 (tylko Mishimowie)