Tekken Poland

|| Ostatnie artykuły:
|| Aktywne tematy na 4um:
|| Turnieje:

Home » Tekken 5 » Juggle [video]
W tym dziale będą się znajdować pojedyncze juggle nagrane przez mnie. Jeśli masz jakieś ciekawe akcje nagrane przez siebie i chcesz je pokazać wszystkim, to możesz mi je przesłać na meila. Nie gwarantuję, ze znajdą sie one na stronie, gdyż muszą mieć odpowiednią trudność lub oryginalność. Playliste wszystkich juggli znajdziecie tutaj. Klikając w "obejrzyj" otwierasz plik wrzucony na youtube.

W nawiasach macie stopień zaawansowania (* - proste dla początkujących, ** - zwykłe juggle na versusy, *** - trudniejsze akcje, **** - tzw. hardy, ***** - bardzo trudne akcje), jeśli występuje znak "/" to znaczy, że stopień zaawansowania jest pośredni między dwoma ilościami gwiazdek (czyli jeśli jest znak "***/****" to trudność juggla wynosi 3,5 na 5). Juggle bez wyraźnie podanego autora zostały nagrane przez Petera.

[new] - ostatnia aktualizacja
[new] - przedostatnia aktualizacja

Stan: 39 juggli (Peter: 20, Pychu: 15, Pitrex: 3, Mastachi: 1)

 • Bryan:

- taunt~fb+2,b+3~f~u,b+3~f,3,1,ff+2 (obejrzyj) (***/****)
- df+3,uf+3,iWS3,db+2,1,d+3,2,[wall](b+3),1+2 (obejrzyj) (****)
- taunt~fb+2,[wall],iws3,121,df+3 (obejrzyj) (***)
- taunt~fb+2,f+1+2,1,iws3,d+3,2 (obejrzyj) (***/****)
- df+3,uf+3,WS3,d+3,2,ff+2 (obejrzyj) (***) - by Pitrex [new]

 • Raven:

- DF+2,SDW4,d+4,cc,[wall]f+2 (obejrzyj) (***)
- [df+1],2,4,SDW,d+4,FCd+4,[wall]FC df,d,df,f+3+4 (obejrzyj) (***)
- CH WS2,ff+3,ff+3,1,ff+3,1,ff+3,d+4 (obejrzyj) (****)
- CH WS2,ff+3,ff+3,1,ff+3,1,f+2 (obejrzyj) (***/****)
- ff+3,1,ff+3,1,ff+3,1,ff+3,d+4 (oglądnij) (****)
- (u+3),d+3,WS2,1,ff+3,1,1,f+2 (obejrzyj) (****)
- ff+3,2,ff+3,1,ff+3,1,ff+3,df+4 (obejrzyj) (****/*****)
- ch ws2,ws2,ws2,1,ff+3,2,4 (obejrzyj) (****)

 • Paul:

- qcf+1,2,1,qcf+1,1,ff+2:1 (obejrzyj) (***)
- qcf+1,b+3,1,qcf+1,1,ff+2:1 (obejrzyj) (***/****)
- ch qcf+1, qcf+1,1,1,1,1,d+3:2:1+2 (obejrzyj) (***/****) - by Pitrex [new]

 • Kazuya:

- WS2,df+2:ewgf,UF,4,b+2,4,1 (obejrzyj) (***)
- ch df+2:ewgf,ewgf,1,1,1,CD+4,1 (obejrzyj) (****) - by Pychu
- ch df+2:ewgf,tg,3 (obejrzyj) (****) - by Pychu
- ch df+2:ewgf,ewgf,ewgf,ewgf (obejrzyj) (****/*****) - by Pychu
- wave dash, ch df+2,ssl,ewgf,ewgf,ewgf (obejrzyj) (***/****) - by Pychu
- ws 1,2,ewgf,ewgf,ewgf (obejrzyj) (****) - by Pychu
- ewgf,ewgf,1,1,1,1,wd,ewgf (obejrzyj) (****/*****) - by Pychu
- ewgf,1,ewgf,1,wdewgf (obejrzyj) (****) [new]
- ewgf,(1),2,ewgf,ewgf (obejrzyj) (***) [new]
- ewgf,ewgf,df+1,4,ewgf (obejrzyj) (***/****) [new]
- ch df+2:ewgf,ewgf,1,1,1,df+1,f+2 (obejrzyj) (****) [new]

 • King:

- ch b+1,1,b+1,1,1,1,iSW (obejrzyj) (****) - by Pychu
- ch b+1,f+1+2,f+3,1,1,iSW (obejrzyj) (****) - by Pychu

 • Hwoarang:

- jfsr,jfsr,2,3,1,jfsr - jako Mokujin (obejrzyj) (****) - by Pychu
- RFF, ch b+4,sr,3~4,1,2,3,4,[wall],1,4,4 - (obejrzyj) (***) - by Pitrex [new]

 • Nina:

- d,d/b+3,d/f+3,2~u~1~b~u/f+4,1,2,[wall]d/f+3,2,1:u+3 (obejrzyj) (****) - by Pychu
- CH b,f+1,UF,n,4,1,df+1,2,d+4,1,[wall]1,2,1,2:1+2 (obejrzyj) (****) - by Pychu

 • Xiaoyu:

- aop,d+1+2,aop~u/f+4,ws+2,2,2,1,f,f+1+2,1+2 (obejrzyj) (***/****) - by Pychu

 • Christie:

- u/f,n,4,b+3,3,f+3+4,1,2,4,4 (obejrzyj) (***) - by Pychu
- d/f+3+4,d/f+1,1,d/f+1,1,1,2,4,4 (obejrzyj) (***) - by Pychu

 • Julia:

- ch (d,df+1),2,df+2,1,f+3~1,ff+1,ff+1,df+3,2,bf+1 (obejrzyj) (***/****) - by Pychu

 • Jin:

- eCD+1,ewhf,1,1,1,eCD+1 (obejrzyj) (***/****) [new]

 • Baek:

- CH ff+3,d+1,cc,1,2,3,[fla],1,b+3,[fla],f+4 (obejrzyj) (****) by Mastachi [new]