|| Ostatnie artykuły:
|| Aktywne tematy na 4um:
|| Turnieje:

Home » Turnieje » Ranking graczy » Boskon
Ilość punktów za wszystkie turnieje: 25
Turnieje w których ten gracz punktował:
Nazwa turnieju1.2.3.4.w
a
g
a
pkt
ReVolution   x     3 * 3 = 9
KOIF (+eliminacje) x       4 * 4 = 16