|| Ostatnie artykuły:
|| Aktywne tematy na 4um:
|| Turnieje:

Home » Turnieje » Ranking graczy » Sway
Ilość punktów za wszystkie turnieje: 72
Turnieje w których ten gracz punktował:
Nazwa turnieju1.2.3.4.w
a
g
a
pkt
The Art of Tekken 2k9   x     5 * 3 = 15
Tekken with nSports #3   x     3 * 3 = 9
Tekken with nSports vol. 2   x     3 * 3 = 9
nSports     x   4 * 2 = 8
KOIF 2 (+eliminacje)     x   4 * 2 = 8
EuroSlash       x 4 * 1 = 4
Tekken Tej Tournament 2     x   4 * 2 = 8
Slash II       x 2 * 1 = 2
Slash   x     3 * 3 = 9