|| Ostatnie artykuły:
|| Aktywne tematy na 4um:
|| Turnieje:

Home » Turnieje » Ranking graczy » Bumela
Ilość punktów za wszystkie turnieje: 3
Turnieje w których ten gracz punktował:
Nazwa turnieju1.2.3.4.w
a
g
a
pkt
Slash       x 3 * 1 = 3